سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گفته است رکود یونان بسیار عمیق تر از میزانی بوده که انتظار داشته است و میزان بدهی این کشور به پایین تر از 160 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تا قبل از سال 2020 نخواهد آمد. به نقل از بی بی سی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرد: اقتصاد یونان به روند رو به کاهش خود در سال آینده ادامه داده و نیازمند کمک مالی خواهد بود. این سازمان انقباض اقتصادی 0.4 درصدی برای یونان پیش بینی کرده است، در حالی که دولت این کشور برای سال 2014 رشدی 0.6 درصدی را انتظار دارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گفته است، رکود یونان بسیار عمیق تر از میزانی بوده که انتظار داشته است و میزان بدهی این کشور به پایین تر از 160 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تا قبل از سال 2020 نخواهد آمد. این آمار نشان دهنده هفتمین  سال رکود متوالی برای یونان خواهد بود. از سال 2010، یونان بسته‌های نجات مالی به صورت وام از صندوق بین المللی پول و کشورهای اروپایی دریافت کرده است و در ازای آن، این کشور متعهد به کاهش میزان بدهی خود و اجرای اصلاحات اقتصادی شده است. با این حال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می‌گوید، یونان ممکن است، نیاز به کمک بیشتری داشته باشد. در گزارش این سازمان آمده است: نیاز به کمک های آینده در دستیابی به پایداری مالی قابل حذف شدن نیست. در این گزارش آمده است: اگر خطرات اقتصاد کلان منفی تحقق یابد، توجه جدی به کمک های مجدد در دستیابی به ثابت نگهداشتن میزان بدهی باید صورت بگیرد. این مطالعه همچنین می‌گوید: کاهش قیمت ها در یونان فشار بر توانایی این کشور در دستیابی به شرایط کمک های مالی جدید را افزایش داده است. در سال جاری، اقتصاد یونان برای اولین بار در بیش از 4 دهه گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده است.