قیمت جهانی نفت در آخرین روز کار بازارهای جهانی که به نزدیکی 111 دلار رسیده بود با 1.1 دلار کاهش به 109.69 دلار رسید. ، قیمت جهانی نفت که به علت ادامه ناآرامی‌ها و تنش‌ها در لیبی افزایش یافته و به نزدیکی 111 دلار رسیده، به علت افزایش ذخایر استراتژیک آمریکا، 1.1 دلار کاهش یافت. هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش 1.1 دلاری در ساعات پایانی روز جمعه نسبت به ابتدای همان روز 109.69 دلار معامله شد. اما نفت سبک آمریکا با افزایش 42 سنتی 92.72 دلار فروخته شد.