نیروهای رژیم اسرائیل با فلسطینی‌هایی که به طرح رژیم صهیونیستی برای وادار کردن هزاران نفر از اعراب بدوی از جنوب صحرای نقب اعتراض داشتند، درگیر شده‌اند.
در روز شنبه، نیروهای صهیونیستی از گاز اشک‌آور علیه معترضانی که در کرانه باختری شعارهای ضداسرائیلی سر می‌دادند، استفاده کردند. در تظاهراتی در شهر حیفا، نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضین از ماشین‌آب‌پاش استفاده کردند. زنان فلسطینی در منطقه محاصره شده نوار غزه نیز در همبستگی با اعراب بدوی تظاهرات برگزار کردند. تظاهرات دیگری نیز در جاهای مختلف دیگری در سراسر فلسطین علیه طرح پراور برگزار شد. طرحی که براساس آن، حدود ۷۰هزار نفر اخراج و ۳۵ روستای بادیه‌نشین، تخریب می‌شود. براساس نامه امضا شده توسط ۵۰ شخصیت برجسته در انگلیس، آن‌چه که تل‌آویو، قصد دارد آن را انجام دهد، جابجایی اجباری فلسطینی‌ها از خانه‌ها و زمین‌های خود و نوعی جدایی‌سازی و تبعیض سیستماتیک است. طرح پراور در سپتامبر ۲۰۱۱، تدوین شد، یعنی زمانی که رژیم اسرائیل طرح موسوم به توسعه اقتصادی را تصویب کرد.