یک کارشناس مسایل راهبردی و نظامی سوری گفت: گروه های تکفیری در حال جنگ در سوریه از طرف عربستان و مشخصا شاهزاده بندر بن سلطان اداره می شوند.
"ترکی حسن" کارشناس مسایل راهبردی و نظامی سوریه  با اشاره به آزاد سازی منطقه "دیرعطیه" توسط ارتش سوریه اظهار کرد: دیرعطیه شهری آرام و دارای بافت و تنوع جمعیتی در استان ریف دمشق است که میان دو شهر قاره و النبک قرار گرفته و مانند شهر قاره، جاده بین المللی دمشق - بیروت را تحت کنترل دارد که به سلسله کوه های لبنان شرقی و درعین حال به کوههای عرقوب نیز متصل است. حسن با اشاره به موقعیت استراتژیک دیرعطیه و این که این شهر بخشی از جنگ در منطقه قلمون می باشد، افزود: به خاطر استراتژیک بودن این منطقه، تروریست ها و حامیان آنها به ویژه عربستان پس از شکست در قلمون به آن امید بسیار بسته بودند. وی همچنین با تاکید بر اهمیت آزاد سازی دیرعطیه پس از جنگ قاره  توسط ارتش سوریه گفت: تروریست ها پس شکست در قلمون و قاره به سمت شهر دیرعطیه هجوم آوردند و از همان ابتدا اقدام به جنایت های فراوان از جمله قتل 8 پزشک و گروهی از پرستاران بیمارستان این شهر کردند.