یک روز پس از توافق هسته ای ژنو بین ایران و غرب، سرزمین های اشغالی میزبان مانوری هوایی ۲ هفته ای با مشارکت آمریکا، ایتالیا و یونان شده است.
اگرچه پس از توافق هسته ای ژنو به گفته رسانه های صهیونیست، گزینه نظامی علیه ایران دیگر مطرح نیست، اما صهیونیست ها تصمیم گرفته اند به مدت 2 هفته با همپیمانانشان مثل آمریکا، ایتالیا و یونان به یک دشمن فرضی حمله کنند. "پرچم آبی" اولین مانور هوایی چندجانبه در رژیم صهیونیستی است که با توافق هسته ای ژنو همزمان شده است.تایمز اسرائیل در گزارشی می نویسد:" لطفا به ایران اشاره ای نکنید؛ اسرائیل و آمریکا به دشمنی خبره حمله می کنند." "دان شاپیرو" سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی که به همراه سفرای ایتالیا و یونان در افتتاحیه این مانور شرکت کرده بود، تاکید کرد که این مانور با هیچ رویدادی مرتبط نیست. به نوشته تایمز، اسرائیل بارها سناریوی حمله به تاسیسات هسته ای ایران را در سال های گذشته تمرین کرده است و شاپیرو به سادگی تلاش کرد تا روشن کند حضور آمریکا در این مانور ارتباطی با چنین تمرین هایی ندارد. با توجه به اینکه این مانور یک روز پس از توافق ژنو آغاز شده است و ژنو نشان دهنده اوج اختلافات آمریکا و اسرائیل در برنامه هسته ای ایران است، سفرا، خلبانان و فرماندهان نیروی هوایی اسرائیل مراقبت بودند تا صحبتی درباره برنامه هسته ای ایران نشود تا به این اختلافات دامن نزنند. در این مانور 60 جنگنده در دو سوم آسمان سرزمین های اشغالی حمله جمعی به یک کشور فرضی را تمرین می کنند. مرکز این مانور، پایگاه اوادا در صحرای نقب در نزدیکی ایلات در جنوب سرزمین های اشغالی است.