یکی از علمای لبنانی شرکت کننده در اجلاس علما و بیداری اسلامی، گفت: مردم مساله اصلی یعنی فلسطین را فراموش کرده اند و باید با رها کردن اختلافات فرقه ای به مقابله با دشمن صهیونیستی بپردازند.

شیخ " عبدالکریم عبید " درحاشیه همایش جهانی علما و بیداری اسلامی گفت: مردم برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی مساله فلسطین باید فورا اختلافات طایفه ای و فرقه گرایی را کنار بگذارند، زیرا اگر مسلمانان همه انرژی خود را برای آزادی فلسطین صرف می کردند، تاکنون موفق شده بودند.

این عالم لبنانی افزود: اعرابی که مخالفان سوریه را تجهیز می کنند اگر بخشی از اموال خود را برای خدمت به مساله فلسطین هزینه می کردند، فلسطین تاکنون پیروز شده بود.

وی ادامه داد: آنهایی که درهم و دیناری برای مسلح کردن مقاومت فلسطین هزینه نمی کنند، چگونه این پولها را برای فتنه انگیزی و ریختن خون مسلمانان هزینه می کنند؟

شیخ عبدالکریم اظهار داشت: چگونه ریختن خون یهودیان برعربها حرام است، اما یهودیان می توانند خون عربها را بریزند؟

وی با خطاب قرار دادن سیاستمداران عرب گفت: چرا با رژیم صهیونیستی پیمان صلح منعقد می کنید و به طرح صلحی که این رژیم آن را زیر پا گذاشته امید دارید، اما به دنبال صلح با خودتان و برادرانتان نیستید؟

این عالم لبنانی تاکید کرد: زمانی که صلح با رژیم اسرائیل جایز است ولی با برادرانمان جایز نیست؛ این پول ها به دست صهیونیستها و آمریکا می رسد.

شیخ عبدالکریم خاطرنشان کرد: حال که ما امیدی به سران و مسئولان خود نداریم، مردم باید از خواب بیدار شده و مسیر حقیقی یعنی دفاع از فلسطین را بشناسند؛ اگر مردم حق خود را در راه مقاومت ادا کردند چه بهتر، درغیر این صورت مسلمان نیستند و دشمن مسلمانان هستند.