در پی افزایش شدید مخارج قرضی ایتالیا و بالا رفتن نگرانی‌ها نسبت به عمیق‌تر شدن بحران بدهی اروپا به واسطه انتخابات غیر قاطع این کشور،‌ رم در معرض خطر کاهش رتبه عالی اعتباری‌ خود قرار گرفته‌است. به نقل از بلومبرگ،امروز،‌ چهارشنبه،‌ ایتالیا با حراج اوراق بدهی‌های بلند مدت قصد دارد به سنجش بازار‌ها بپردازد. این تصمیم در پی افزایش روز گذشته مخارج قرضی به بیشترین حد آن در 4 ماه گذشته، و در نتیجه بالا رفتن نگرانی‌ها نسبت به عمیق‌تر شدن بحران بدهی اروپا،‌ به واسطه انتخابات غیر قاطع ایتالیا، رخ داد. بر اساس این گزارش، «سرویس سرمایه‌گذاران مودی» اعلام کرد که رای‌گیری این هفته باعث ایجاد بی‌ثباتی در مجلس شد. این اتفاق به همراه جنبش ضد ریاضتی به رهبری بِپِ گریلو،‌ کمدین ایتالیایی،‌ که بیش از 25 درصد آرای مردمی را بدست آورده‌است، باعث ایجاد خطر برگزاری انتخابات دیگری در سال جاری شده‌است. این نتایج با در معرض خطر کاهش قرار دادن رتبه عالی اعتباری ایتالیا، احتمال وقوع تردیدی بلند مدت را در این کشور بالا می‌‌برد. ایتالیا به‌دنبال این است که به میزان 4 میلیارد یورو (5 میلیارد دلار) از اوراق قرضه 10 ساله جدید و 2.5 میلیارد یورو از اوراق محک 5 ساله را امروز به‌فروش برساند. چیارا کِرِمونِتزی، یک استراتژیست درآمد ثابت در لندن،‌ گفت: این مزایده در محیط پر چالشی انجام می‌‌شود.