با وجود تدابیر امنیتی در فلسطین اشغالی، اقدامات جنایتکارانه باندهای تبهکار صهیونیست به ویژه در خیابانهای عسقلان شدت گرفته است.
گزارشگر کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی گفت: " عسقلان مجددا صحنه درگیری میان باندهای مافیایی شد. دو انفجار در یکی از خیابانهای عسقلان ساکنان محل وقوع حادثه را وحشت زده کرد. این انفجارها در راستای تسویه حساب میان باندهای تبهکار رخ داد. هفته های گذشته عسقلان شاهد حوادثی از این قبیل بود. " " عومر دویچ " از شاهدان این درگیریها به تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: " هنگام بیرون کشیدن قربانی از خودرویش که در حال سوختن بود، انفجار دوم رخ داد. " گزارشگر کانال ۱۰ تأکید کرد: " این حادثه ساکنان محله را وحشت زده کرد. مجروح جوان ۲۷ ساله‌ای است که مدتها تحت تعقیب پلیس بود و در یکی از باندهای تبهکار معروف اسرائیل فعالیت دارد. " " یوحنان دانینو " بازرس پلیس در این باره اظهار داشت: " این اقدام در حاشیه اختلافات بین باندهای مافیا و تسویه حساب میان آنها صورت گرفت. گزارشگر کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: " این حادثه بدون شک با انفجاری که طی ده روز گذشته در یک خودروی بمب گذاری شده در عسقلان رخ داد مربوط می شود. " سرتیپ " یورام هالیفی " رئیس پلیس عسقلان در این باره تأکید کرد: " عسقلان اخیرا شاهد حوادثخطرناکی شده است که زندگی شهروندان را تهدید می کند. یکی از ساکنان عسقلان در این باره اظهار داشت: " این حوداثبسیار وحشتناک است. هر لحظه ممکن است در خیابانی که در آن مرور می کنیم یک انفجار رخ دهد. " گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: " در پی حوادثاخیر عسقلان، نیروی های پلیس در مناطق مختلف عسقلان منتشر شدند. اما پلیس عسقلان هیچ سرنخی از عاملان انفجارهای اخیر ندارد. "