منابع خبری از هدف حمله قرار گرفتن هواپیمای مسافربری روسیه در حریم هوایی سوریه خبر دادند. خبرگزاری "انترفکس" روسیه به نقل از یک منبع آگاه در این کشور اعلام کرد، یک هواپیمای مسافربری روس در حریم هوایی سوریه با دو موشک زمین به هوا هدف قرار گرفت. این منبع تأکید کرد، هواپیمای مسافربری روس در این حمله خسارتی ندید. بر اساس این گزارش، منابع سوری به روسیه گفته اند که پس از ورود هواپیمای مسافربری روس به حریم هوایی سوریه دو موشک زمین به هوا به سوی آن شلیک شد؛ ولی این موشکها نزدیک هواپیما و قبل از رسیدن به آن منفجر شدند. این منابع خاطرنشان کردند خلبان هواپیمای روس با تغییر مسیر توانست جان سرنشینان را نجات دهد. به گفته این منابع، هواپیمای روس به عمد هدف قرار گرفته ولی هنوز مشخص نیست که آیا مهاجمان می دانستند این هواپیما متعلق به روسیه است یا خیر. این هواپیما حامل بیش از 200 گردشگر بود که در حال بازگشت از مصر به روسیه بودند.