تصاویر منتشر شده از حضور مسیحیان و شخصیت‌های مسیحی در مراسم عاشورا در شهر کربلا، با استقبال ویژه‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شده.
در یکی از این تصویرها گروهی از مسیحیان در کربلا درحالی که صلیبی چوبی در دست دارند، در کنار دیگر عزاداران حسینی در مراسم عاشورا در کربلا حضور دارند. فعالان در شبکه‌های اجتماعی این تصویر را بیانگر برادری و همزیستی پیروان ادیان مختلف در عراق دانستند. در کنار تصاویر متعدد دیگری که از ایام محرم در عراق منتشر شده، در یکی از تصویرها شخصیت‌ها و علمای مسیحی در عراق در مراسم برگزار شده در دفتر " عمار حکیم " رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق شرکت کرده اند.