مجلس اعلای اسلامی عراق خواستار آن شد تا عاشورای حسینی به ایستگاهی برای بازنگری در مواضع و همچنین گفت و گو تبدیل شود. به گزارش الفرات نیوز، سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تاکید کرد امام حسین بت طاغوت انحرافی را که به نام شریعت غصب شده حکومت می کرد، در هم شکست. سید عمار حکیم در سخنانی به مناسبت تاسوعای حسینی خاطر نشان کرد ما امروز به ارتش حسینی انقلابی فراتر از طوایف و ادیان و قومیت ها نیاز داریم. رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین گفت نبرد ما با انحراف، تعصب و طایفه گرایی، نبرد حسینی از نظر شیوه و مفهوم است. سید عمار حکیم خواستار آن شد تا عاشورای حسینی به ایستگاهی برای بازنگری در مواضع و همچنین گفت و گو تبدیل شود. وی گفت به برادران دینی و انسانی خود در گسترده مرزهای جغرافیایی می گویم بیایید با همکاری یکدیگر آینده درخشانی را برای  اسلام خود پس از زدودن غبار گمراه سازی و آنچه سبب مخدوش شدن اسلام می شود، ترسیم کنیم، بیایید طرح الهی را در زمین پیاده کنیم تا قدرت اسلام به بالاترین سطح خود برسد و مسلمانان "خیر امه اخرجت للناس" شوند.