فائو از افزایش تولید گندم ایران به ۱۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ خبر داد و ایران را دوازهمین تولید کننده بزرگ گندم جهان در این سال معرفی کرد.سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در جدیدترین برآورد خود از میزان تولید گندم جهان اعلام کرد در سال جاری میلادی کل تولید گندم در جهان با رشد 7.4 درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 708 میلیون تن خواهد رسید. بر اساس این گزارش تولید گندم ایران در سال زراعی این کشور که اکتبر به پایان رسید با رشد 1.4 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به 14 میلیون تن رسیده است. ایران در سال گذشته 13.8 میلیون تن گندم تولید کرده بود. ایران دوازدهمین تولید کننده بزرگ گندم جهان در سال 2013 معرفی شده است. بر اساس برآورد فائو اتحادیه اروپا با تولید 144 میلیون تن گندم طی امسال رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده و چین با 122 میلیون تن و هند با 92 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. تولید گندم اتحادیه اروپا در سال جاری رشد 9 درصدی داشته است. آمریکا با تولید 57 میلیون تن گندم در رتبه چهارم جهان قرار داشته و روسیه، کانادا، استرالیا، پاکستان، ترکیه، اوکراین و قزاقستان نیز به ترتیب در رتبه های پنجم تا یازدهم از این نظر قرار گرفته اند. قزاقستان با تولید 16.3 میلیون تن گندم در رده بندی جهانی یک پله بالاتر از ایران قرار گرفته و مصر با تولید 9.4 میلیون تن گندم یک پله پایین تر از ایران در رتبه سیزدهم قرار گرفته است. ایران در سال گذشته یازدهمین تولید کننده گندم جهان شناخته شده بود. تولید گندم قزاقستان در این سال به دلیل خشکسالی به شدت کاهش یافته و به کمتر از 10 میلیون تن رسیده بود