احد القطفان رئیس جمعیت «قولنا و العمل» لبنان گفت: اگر سید حسن نصر الله نبود لبنان نیز نبود. به نقل از شبکه خبری «المنار»، شیخ احمد القطفان رئیس جمعیت «قولنا و العمل» لبنان در سخنرانی خود در مراسم عاشورا در منطقه «عرمون» گفت: «اگر سید حسن نصر الله نبود لبنان نیز وجود نداشت.» احد القطفان رئیس جمعیت «قولنا و العمل» لبنان گفت: «مقاومت جز خیر چه چیزی برای لبنان داشته است و مقاومت جز دفع فتنه چه چیزی به لبنان داده است.» وی افزود: اگر مردی به اسم سید حسن نصر الله نبود لبنانی باقی نمی‌ماند چرا که خیلی‌ها به دنبال فتنه هستند. وی افزود: صداهایی که با مقاومت می‌جنگند ارزشی ندارند چرا که بزرگترین قدرتی که حزب الله آن را در اختیار دارد این است که بیشتر مردم لبنان اطراف مقاومت خود حلقه زده‌اند. احمد القطفان گفت: در صورتی که مقاومت پابرجا باشد و سلاح خود را علیه اسرائیل نشانه رفته باشد پیروزی‌ها تکرار خواهد شد.