دادگاهی در بحرین ۲ شهروند را به زندان ابد و ۳ نفر دیگر را به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم کرد.
دادگاهی در بحرین امروز " شیخ زهیر عاشور " و " علی حبیب " را در رابطه با پرونده " انفجار الرفاع " به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه ۳ متهم دیگر این پرونده را به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم کرد. وکلای مدافع این متهمان پیشتر از شکنجه موکلان خود خبر داده بودند. سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها درخصوص شکنجه شدن متهمان در بحرین و محاکمه آنها بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه ابراز نگرانی کرده اند. مسئولان بحرینی با درخواست های مکرر گروه های بحرینی برای انجام تحقیقات مستقل در خصوص انفجار یک خودرو نزدیک مسجد منطقه الرفاع، مخالفت کرده اند.