گروههای تروریستی در سوریه، یک زن امدادگر را در شمال این کشور اعدام کردند.
" سمیره کیالی " پیش از ربوده شدن به دست گروه های تروریستی، در چندین بیمارستان صحرایی در سوریه امدادرسانی کرده بود. سایتهای وابسته به تروریست ها، خبر کشته شدن این امدادگر زن ۲۰ ساله را که ماه گذشته در مسیر حلب به ترکیه و نزدیک روستای " کفر حمره " ربوده شده بود، منتشر کردند. پیکر بی جان این زن جوان دیروز شنبه در یکی از باغ های روستای " کفرحمره " رها شده بود. این سایتها اذعان کردند که همه شواهد حاکی است که تروریست های وابسته به گروهک " لواء التوحید " وی را اعدام کرده اند. صفحات مذکور خاطرنشان کرده اند که این امدادگر جوان از مخالفان بوده و در بسیاری از بیمارستان های صحرایی فعالیت داشت که آخرین آن بیمارستان کفر حمزه بود.