دولت چین با افزایش خوش بینی خود پیش از نشست آخر هفته سران این کشور برای اصلاح دومین اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرد: صادرات چین بر اساس آمار سال به سال، افزایش 5.6 درصدی در ماه اکتبر را نشان می دهد. به نقل از اسپا، دولت چین با افزایش خوش بینی خود پیش از نشست آخر هفته سران این کشور برای اصلاح دومین اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرد: صادرات چین بر اساس آمار سال به سال، افزایشی 5.6 درصدی در ماه اکتبر را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های گمرکی ارزش صادرات ماه اکتبر به 1.14 تریلیون یوآن (معادل 185.2 میلیارد دلار) رسید، این در حالی است که واردات این کشور نیز با 7.6 درصد افزایش به 950 میلیارد یوآن رسیده است. این جهش صادراتی به دنبال سقوط تعجب آور 0.3 درصدی ماه سپتامبر رخ داده است. دولت چین همچنین اظهار کرده است: در 10 ماهه اول سال صادرات این کشور 7.8 درصد و واردات نیز 7.3 درصد افزایش یافته است.