عضو ارشد جمعیت وفاق بحرین با ارائه آمار مستند به ادعای وزیر امور خارجه این کشور که گفته بود شیعیان بحرین از همه حقوق خویش برخوردارند، پاسخ داد.
" عبدالجلیل خلیل " در صفحه تویتر خود نوشت: تبعیض طایفه ای، سیاستی هدفمند در بحرین بوده و در اکثر وزارتخانه های این کشور فراگیر شده است. رئیس فراکسیون سابق وفاق در پارلمان بحرین " خالد بن احمد آل خلیفه " وزیر امور خارجه این کشور را این گونه مورد خطاب قرار داد: اگر قبول ندارید بیایید از وزارتخانه خودتان شروع کنیم. وزارت امور خارجه ۳۳ رئیس نمایندگی دیپلماتیک دارد که از میان آنها فقط ۴ نفر شیعه اند: ۳ سفیر(در چین، ژاپن و روسیه) و یک کنسول در نجف اشرف. این وزارتخانه ۳ قائم مقام و ۲ معاون قائم مقام دارد. تنها یکی از قائم مقام ها شیعه است و هیچ یک از معاونان شیعه نیستند. وزارت امور خارجه ۱۰ اداره[کل] نیز دارد که فقط رئیس ۲ اداره شیعه هستند. عضو ارشد وفاق خطاب به وزیر خارجه بحرین تاکید کرد: در دفتر شما، دفاتر قائم مقام ها، دفتر وزیر مشاور، اداره احکام، اداره شورای همکاری و سفارتخانه ها تعداد شیعیان صفر است. رئیس فراکسیون سابق وفاق آمار کلی شیعیان در وزارت امور خارجه بحرین را ۱۰ درصد اعلام کرد و به طرح این سوال پرداخت که آیا در میان شهروندان شیعه افراد شایسته ای پیدا نمی شوند که نماینده دیپلماسی بحرین شوند. وی افزود: آقای وزیر از میان ۲۹ وزیر در دولت، ۶ نفر شیعه هستند و از میان ۲۹ معاون وزیر ۳ نفر. آمار شیعیان در دولت ۱۵ درصد و در دستگاه قضایی ۱۲ درصد است. آقای وزیر از میان رؤسای ۲۱ گانه سازمان ها و شرکت های دولتی فقط ۲ نفر شیعه اند(۱۰ درصد) و در انتصاب های دولتی در پست های رده بالا از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون سهم شیعیان ۱۵ درصد بوده است.(۷۱ از مجموع ۴۷۷ نفر) عضو ارشد جمعیت وفاق بحرین آنگاه گفت: آیا این آمار بیانگر تبعیض نیست؟ آیا این کشور نیازمند اصلاح واقعی بر پایه برابری و عدالت نیست؟ شایان ذکر است که شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند.