بخش آزادیها و حقوق بشر جمعیت وفاق بحرین از بازداشت ۱۵۱ نفر و شکنجه و بدرفتاری با ۲۱ نفر دیگر فقط در طول ماه اکتبر گذشته در این کشور خبر داد.
بخش آزادیها و حقوق بشر جمعیت وفاق در گزارش ماه اکتبر خود آورده است که رژیم بحرین به کمک دستگاه های امنیتی و نظامی خود بیش از یکهزار و ۲۵۳ مورد نقض قوانین و حقوق بشر را مرتکب شده است. سایت جمعیت وفاق با انتشار این گزارش تأکید کرد، نیروهای رژیم بحرین در این مدت ۱۵۱ نفر را بازداشت کرده اند که از این تعداد ۱۴۲ نفر مرد و ۹ نفر دیگر کودک هستند و اکثر این بازداشت ها با یورش به خانه ها یا در خیابانها صورت گرفته است. نیروهای امنیتی در طول ماه اکتبر و بدون مجوز قضایی به ۱۴۶ خانه یورش برده اند که اکثر این یورش ها در روستاها و مناطق شاهد اعتراضات مردمی مداوم بوده است. مسئولان امنیتی رژیم بحرین در ماه اکتبر حدود ۱۰۲ نفر را آزاد کردند که ۳۱ نفر از این افراد کسانی هستند که در همین ماه بازداشت شدند. نیروهای رژیم بحرین در ۲۲ مورد دست به تخریب اموال و وسایل مردم زدند که این امر یا از طریق شلیک گاز اشک آور یا شکستن شیشه خودروها با تیراندازی پراکنده در جریان سرکوب اعتراضات صورت گرفته است.