تظاهرات جنبش های ۹ نوامبر در مخالفت با تمدید فعالیت کنگره ملی لیبی شنبه شب در همه شهرهای این کشور به جز بنغازی برگزار شد.
صدها نفر از هواداران جنبش ۹ نوامبر دیشب با اجتماع در میدان شهدا در طرابلس مخالفت خود را باتمدید فعالیت کنگره ملی لیبی اعلام کردند. تظاهرکنندگان برگزاری انتخابات زودهنگام را همزمان با انتخابات کمیته ۶۰ نفره برای تدوین قانون اساسی لیبی خواستار شدند. تظاهرات جنبش های ۹ نوامبر در شهر بنغازی به دلایل امنیتی برگزار نشد. خبرگزاری شینهوا از طرابلس گزارش داد، معترضان پارچه نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: تمدید نه و تجدید آری، کنگره ملی تاکنون چه دستاوری داشته است، ۷ نوامبر پایان فعالیت کنگره ملی. عبد الله محمد عضو موسس جنبش ۹ نوامبر به خبرنگاران گفت: جنبش ۹ نوامبر فقط با هدف مخالفت با ادامه فعالیت کنگره ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام تشکیل شده است و این جنبش به دنبال فعالیت سیاسی و مخالفت با فرد ویا گروه خاصی نیستند. محمد خاطرنشان کرد: در صورتی که کنگره ملی لیبی به خواسته های جنبش ۹ نوامبر توجه نکند اعضای آن به شیوه های مسالمت آمیز به اعتراض های خود ادامه می دهند و همه گزینه ها برای برگزاری تظاهرات بعدی با هدف تحقق خواسته های مورد نظر فراهم خواهد بود. جنبش ۹ نوامبر اواسط اکتبر گذشته از سوی شماری از جوانان لیبی تاسیس شد. بر اساس قانون اساسی موقت لیبی کنگره ملی این کشور تا هفتم فوریه سال ۲۰۱۴ فعال خواهد بود ولی عمر حمیدان سخنگوی کنگره ملی اواخر شهریور ماه گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی از تصمیم برای تمدید این مدت زمان خبر داده و گفته بود: به نظر می رسد این کنگره برای تدوین قانون اساسی کشور و رسیدگی به دیگر مسایل موجود حد اقل تا آغاز سال ۲۰۱۵ زمان می خواهد.