یک روزنامه اردنی از دیدار محرمانه رئیس اطلاعات عربستان را رئیس دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) خبر داد.
روزنامه " وطن نیوز " اردن به نقل از شاهدان عینی تأکید کرد: دیدار " بندر بن سلطان " رئیس اطلاعات عربستان و مسئول پرونده بحران سوریه با " تامیر باردو " موجب خشم " سلمان بن عبدالعزیز " ولیعهد سعودی شده است. بر اساس این گزارش، این دیدار در هتلی در بندر عقبه صورت گرفته است. وطن نیوز تأکید کرد، خشم ولیعهد سعودی به این دلیل است که بندر این دیدار را در مقابل چشمان مسئولان اردنی انجام داده است. بندر بن سلطان پس از عید قربان، تقریبا به صورت دائم در اردن اقامت دارد.