- همزمان با آغاز ماه محرم و عزاداریهای شیعیان، رژیم آل خلیفه از انجام شعائر دینی توسط زندانیان بحرینی جلوگیری می‌کند.
مدیریت زندان های " حوض جاف " و زندان مرکزی " جو " در بحرین، زندانیان را از انجام شعائر دینی و عزاداری امام حسین(ع) منع ‌کرده و با تهدید و ارعاب در صدد جلوگیری از انجام آیین های عزاداری در زندان طی روزها و شب های محرم است. بازداشت شدگان در این زندان ها اظهار داشتند که مدیریت زندان آنها را تهدید ‌کرده است، در صورت عزاداری عواقب سختی در انتظار آنها خواهد بود. وکلای بحرینی می‌گویند که قانون زندان حق انجام شعائر دینی را برای زندانیان محفوظ می‌داند و این به معنای آن است که مدیریت زندان قانون را نقض می‌کند. زندانیان بحرینی از اقدام های خودسرانه بسیاری رنج می‌برند که از جمله آن محرومیت از درمان و برخورد خشونت آمیز است. وضعیت در بیرون از زندان های بحرین نیز چندان مطلوب نیست و حملات مکرر نیروهای امنیتی به مردم این کشور همچنان ادامه دارد. نیرو‌های آل خلیفه روز سه شنبه به دسته‌های عزاداری سید الشهداء(ع) حمله کردند و با گاز شلیک اشک آور و هجوم به صفوف مردم مانع عزاداری آرام آنان شدند.