موسسه حقوق بشر التضامن خبر داد که قرار است رژیم اشغالگر فردا(چهارشنبه) محمد عزام غزال یکی از رهبران جنبش حماس در شهر نابلس را پس از دو سال بازداشت بدون تفهیم اتهام، آزاد کند.
" احمد بیتاوی " یکی از پژوهشگران موسسه حقوق بشر التضامن گفت که رژیم اشغالگر فردا دکتر غزال استاد دانشکده مهندسی در دانشگاه النجاح و یکی از رهبران جنبش حماس را پس از " بازداشت اداری " که تقریبا دوسال به طول انجامید، از زندان عوفر آزاد خواهد کرد. درچارچوب بازداشت اداری رژیم اشغالگر، شخصی را بدون هیچگونه اتهام و بدون ارسال پرونده آن به دادگاه به منظور محاکمه شدن، زندانی می کند. " کمیته بین‌المللی صلیب سرخ " بازداشت اداری را بدین صورت تعریف کرده است: محروم کردن شخص از آزادی خود بنا به دستور شاخه‌های اجرایی نه دستور قضایی و بدون طرح اتهام جنایی علیه فرد بازداشت شده.(شرح ۲ پروتکل الحاقی ۸ ژوئن ۱۹۷۷ توافقنامه ژنو مصوب ۱۹۴۹) این نوع بازداشت با استناد به دستور اداری، بدون توجه به حکم دادگاه، عدم وجود دادخواست و بدون محاکمه بر اساس حقوق بین‌المللی، انجام می‌گیرد. بازداشت اداری، یک اقدام خودسرانه‌ غیرقانونی است و با ساده‌ترین معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، مغایرت دارد؛ زیرا شخص بدون اتهام و محاکمه و با استناد به پرونده سری و مخفیانه‌ای که وکلا، حق مطلع شدن از آن را ندارند، بازداشت می‌شود. روش در پیش گرفته از جانب اسراییل در بازداشت اداری کاملاً با شروط وضع شده در حقوق بین‌المللی در این رابطه، مغایرت دارد. احمد بیتاوی پژوهشگر موسسه حقوق بشر التضامن اظهار کرد: آزادی دکتر غزال در چارچوب توافقی است که محمد عابد وکیل موسسه حقوق بشر التضامن با دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در قدس در تاریخ ۲۴/۷ / ۲۰۱۳ منعقد کرد. نیروهای رژیم اشغالگر دکتر غزال(۵۶ ساله) را در تاریخ ۷/۱۲ / ۲۰۱۱ پس از یورش به خانه اش در نابلس بازداشت کردند و وی را تحت بازداشت اداری قرار دادند و ۶ بار این بازداشت تمدید شد. وی یکی از قدیمترین بازداشت شدگان اداری در زندانهای رژیم اشغالگر است. به گفته بیتاوی، محمد غزال مبتلا به فشار خون بالاست که در طول بازداشتش از سوی اداره زندانهای رژیم صهیونیستی از سیاست قصور پزشکی رنج برد که یک بار به مدت ۴ ساعت در حالت اغما بسر برد بدون آنکه از مراقبتهای پزشکی لازم برخوردار شود. رژیم اشغالگر همچنان در زندانهای خود شماری از اساتید دانشگاه مانند دکتر احمد قطامش، استاد مصطفی الشنار، دکتر فادی عصیده و دکتر عدنان ابوتبانه را تحت بازداشت قرار داده است.