موسسه بین المللی قدس خواستار اقدام و تحرک فوری اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی به منظور توقف طرح های جنایتکارانه دشمن صهیونیستی علیه مسجد الاقصی شد و تاکید کرد که سکوت امت اسلامی و عربی در قبال جنایت های دشمن صهیونیستی در قدس اشغالی همدستی با این رژیم در تجاوز و جنایت علیه مقدسات فلسطین به شمار می رود.
دبیرکل موسسه بین المللی قدس نسبت به طرح های جدید دشمن صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی میان مسلمانان و یهودیان هشدار داد و تاکید کرد که شهر قدس در مرحله ای حساس و تاریخی به سر می برد و همگی در برابر آن مسئولیم. یاسین حمود در ادامه ضمن اشاره به عزم کنست رژیم صهیونیستی برای بررسی پیش نویس قانونی در رابطه با تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی میان مسلمانان و یهودیان و دادن اجازه اقامه نماز و دیگر عبادت های آیین یهود در داخل مسجد الاقصی به یهودیان، تاکید کرد که تجاوزات کنونی دشمن صهیونیستی علیه قدس و مسجد الاقصی نیازمند حمایت و تحرک جدی و سازنده امت اسلامی و عربی است. حمود طرح اخیر رژیم صهیونیستی برای تقسیم بندی مسجد الاقصی را طرحی نژاد پرستانه و جنایتکارانه همانند دیگر طرح های این رژیم در سرزمین های اشغالی خواند و بار دیگر نسبت به تکرار سناریوی حرم حضرت ابراهیم(ع) هشدار داد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وی یادآور شد که طرح تقسیم مسجد الاقصی یکی از خطرناک ترین طرح ها و پروژه های دشمن صهیونیستی علیه قدس و مسجد الاقصی است. وی خطاب به جامعه عرب و سازمان همکاری اسلامی گفت: به نمایندگی از امت اسلامی و عربی از شما می خواهم به مقابله با طرح های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه قدس و مسجد الاقصی بپردازید و به هیچ وجه در برابر چنین جنایت هایی سکوت نکنید. دبیر کل موسسه بین المللی قدس در پایان از تشکیلات خودگردان فلسطین خواست به مذاکرات بی نتیجه سازش با رژیم صهیونیستی پایان داده و به مسئولیت های خود در دفاع از مقدسات اسلامی فلسطین به ویژه مسجد مبارک الاقصی عمل کند.