مردم بحرین در آستانه ماه محرم علیه سیاست های سرکوبگرایانه رژیم آل خلیفه تظاهرات کردند.
به گزارشMuslimPress، مردم بحرین دیروز و در آستانه ماه محرم در مخالفت با سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه با حضور در خیابان ها تظاهرات کردند.در منامه پایتخت بحرین و منطقه ستره، شماری از مردم به خیابانها آمدند و خواستار سرنگونی رژیم آل خلیفه شدند.در ماه محرم مسلمانان برای شهادت امام حسین علیه السلام که نماد مبارزه با ظلم و ستم است، عزاداری می کنند و تظاهرکنندگان بحرینی نیز شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه سر دادند.آنها همچنین تاکید کردند که به انقلاب خود ادامه خواهند داد. از آغاز قیام مردم بحرین، تقریبا هر روز تظاهرات علیه رژیم آل خلیفه برگزار می شود و رژیم منامه با حمایت نظامی عربستان سعودی به شدت تظاهرات مردم را سرکوب می کند.تا کنون دهها نفر از معترضان و تظاهرکنندگان به دست نیروهای رژیم آل خلیفه کشته و هزاران نفر زندانی شده اند.