آثار باستانی سوریه پس از سرقت از این کشور به موزه ای در ترکیه انتقال می یابند و دراین سرقت ها ترکیه و ارتش آزادسوریه نقش اصلی را ایفا می کنند.
به نقل از الحقیقه سوریه، یک منبع آگاه اعلام کرد: دو کامیون که افراد مسلح آنها را همراهی می کردند آثار باستانی را به صورت مستقیم به موزه شهر گازی عنتاب در ترکیه انتقال دادند. این منبع گفت : آوردن آثار به این موزه به این علت است که این موزه از تخصصی ترین موزه های ترکیه در زمینه قطعه های کاشی دوره روم و آثار عصر حجر و عصر برنز و تمدن های هیتی، ایرانی ، رومی و یونانی و آثار مسیحی به شمار می رود. این منبع تاکید کرد عملیات انتقال آثار با هماهنگی و همکاری «لواء التوحید» در ارتش آزاد سوریه وابسته به اخوان المسلمین و دستگاه های امنیتی ترکیه صورت گرفته است. در همین راستا فعالان محلی تایید کردند حدود یکصد فرد مسلح وابسته به داعش به کاخ هرقله - در نزدیکی شهر رقه- حمله کردند و با زور سلاح محتویات آن را به سرقت بردند و با کامیون به مکان نامعلومی منتقل کردند. چند ماه پیش با دستور اداره باستانی و موزه ها، آثار باستانی مهم مانند کاشی ها برای در امان ماندن از سرقت  و آسیب های وارده به آنها در حوادث طبیعی در انبارهای مخصوص در روستای هرقله نگهداری می شد. پیش از نیز بارها آثار باستانی سوریه غارت و در کشورهای مختلف به خصوص ترکیه، سرزمین های اشغالی فلسطین و کشورهای اروپایی و عربی به فروش رفته بود.