آتش بس شکننده بین گروه حوثی و سلفی های افراطی در منطقه دماج در جنوب استان صعده در شمال یمن فقط چند ساعت ادامه داشت و دو طرف با وجود میانجیگری مسوولان محلی بار دیگر درگیری های مسلحانه را ازسرگرفتند.
سلفی های افراطی همچون گذشته بر تداوم درگیری ها در منطقه دماج اصرار دارند. "یحیی المختفی" معاون استاندار صعده  گفت: کمیته میانجی که توسط ریاست جمهوری تشکیل شده است، استقلال عمل ندارد و دستوراتش را از دولت دریافت می کند. وی افزود: اگر این کمیته طرف مهاجم و متجاوز را مشخص می کرد، شاید قضیه دماج حل می شد زیرا گروه حوثی "انصار الله" که یکی از طرف های درگیر است ، آماده هر نوع همکاری می باشد. المختفی خاطرنشان کرد: کمیته بین المللی صلیب سرخ می خواست وارد منطقه دماج شود ولی سلفی های افراطی که در منطقه البراقیه مستقر هستند ، به سوی نیروهای  صلیب سرخ تیراندازی کردند و کارشناسان سیاسی معتقدند که عربستان پس از شکست سریع خود در سوریه هم اکنون درپی ناآرام کردن استان صعده است. معاون استاندار صعده گفت: عربستان می خواهد که یمن همیشه گرفتار فتنه باشد و هیچ امنیت و آرامشی نداشته باشد و هم اکنون که در سوریه شکست خورده است ، درپی جبران شکست خود در صعده است . دیوید کوچمن نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن نیز گفت: صلیب سرخ اهتمام ویژه ای به وضعیت مردم عادی در منطقه ناآرام دماج دارد و 7 نفر را که در درگیری های این منطقه زخمی شده بودند ، به بیمارستان نظامی صعده منتقل کرد . گروه حوثی اعلام می کند که کمیته میانجی تحت فشار فرماندهان نظامی و رؤسای قبایل است و اعضای این کمیته به این مساله اذعان نمی کنند که سلفی های افراطی برخلاف توافقات خود با دولت از تحویل دادن مواضع شان امتناع می کنند. علی القحوم کارشناس سیاسی یمنی نیز  خاطرنشان کرد: برخی فرماندهان نظامی و رؤسای قبایل که دارای نفوذ و قدرتی در حکومت هستند، خواسته های خود را به کمیته میانجی تحمیل می کنند زیرا مخالف توافقات بدست آمده هستند.