یک گروه حقوق بشر در یمن می‌گوید امریکا در سال ۲۰۱۲ بیش از ۸۰ بار با هواپیماهای بدون سرنشین به یمن حمله کرد.
به گزارش سازمان ملی دفاع از حقوق و آزادی‌های یمن، سال گذشته میلادی هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی ۸۰ بار به آن کشور حمله کرده‌اند که این حملات جان بسیاری از غیرنظامیان را گرفته است. در همین حال، المسلمی، فعال حقوق بشر یمن در اظهارات خود در برابر کمیته سنای امریکا گفت: «حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکا به یمن، به جای مبارزه با تروریسم، آن را تشدید کرده اس.» المسلی به کمیته سنا گفت: «اگر چه امریکا سعی می‌کند در قبال مردم یمن پایبند قانون باشد، اما با حملات هواپیماهای بدون سرنشین قانون را نقض می‌کند.» امریکا با ادعای مبارزه علیه تروریسم با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به یمن، پاکستان، افغانستان و سومالی حمله می‌کند. با این حال، این حملات به تلفات غیرنظامیان منجر می‌شوند. سازمان ملل نیز با انتقاد از حملات هواپیماهای بدون سرنشین تاکید می‌کند که این حملات ناقض قوانین بین المللی است. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، سازمان اطلاعات مرکزی امریکا به دنبال افزایش حملات مخفیانه هواپیماهای بدون سرنشین در یمن است. مردم یمن نیز در ماه‌های گذشته چند بار علیه حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی تظاهرات کرده‌اند و از دولت صنعا خواسته‌اند به دلیل حملات هوایی مرگبار به کلیه مناسبات خود با واشنگتن پایان دهد.