یک فعال کویتی از جمع آوری ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار پول در طول سال جاری میلادی در این کشور برای افراد و گروههای مسلح در سوریه به منظور جنگ با دولت این کشور پرده برداشت.
این فعال کویتی که در زمینه جمع آوری کمک ها برای به اصطلاح " مقاومت سوریه " فعالیت می کند، گفت: دولت کویت در حال حاضر اقدامی علیه جمع آوری پول برای جنگجویان مسلح در سوریه نمی کند؛ هرچند که از وقوع این امر خارج از حیطه نظارتی خود خرسند نیست. وی خاطرنشان کرد: دولت کویت به اندازه کافی با اسلامگرایان در زمینه پرونده های سیاسی داخلی اختلاف و مشکل دارد و نمی خواهد پرونده دیگری با آنها بگشاید. این فعال که چند بار به استان های حلب و ادلب در سوریه رفته و با گروه های مسلح و فرماندهان آن به طور مستقیم تماس گرفته است، در گفتگو با روزنامه الحیات اظهار داشت: درحال حاضر به علت کاهش منابع جنگجویان و افزایش حمایت روسیه و ایران از نظام سوریه، نبرد در سوریه پیچیده شده است. وی که خواست نامش فاش نشود، درعین حال گفت: همه بحثو سخن ها درباره اجلاس ژنو ۲ و تحرکات سیاسی بین المللی بی ارزش است زیرا میدان نبرد فصل الخطاب است و کسی که مناطق را به کنترل درآورد و سلاح داشته باشد، بر سوریه جدید سلطه خواهد داشت و این واقعیتی است که قدرت های بزرگ از آن آگاهند و خشنود نیستند. شماری از شیوخ سلفی کویتی در زمینه جمع آوری پول برای گروه های مسلح سوری در این کشور فعالیت و از طریق رسانه ها شماره حساب و شماره تلفن برای دریافت کمک ها اعلام می کنند.