همزمان با آغاز محاکمه رئیس جمهور برکنار شده مصر و شماری از سران گروه اخوان المسلمین در قاهره، نیروهای امنیتی و معترضان مقابل دادگاه با یکدیگر درگیر شدند.
امروز(دوشنبه) اولین جلسه دادگاه محمد مرسی و ۱۴ تن از سران و اعضای گروه الاخوان المسلمین برای بررسی حوادثکاخ ریاست جمهوری " الاتحادیه " و کشتار عده ای در مقابل این کاخ در دسامبر گذشته، آغاز شد. تلویزیون مصر اعلام کرد که هیأت قضات به دلیل شعارهای متهمان، جلسه دادگاه را برای دقایقی متوقف کرد. محمد مرسی در جلسه دادگاه خود را رئیس جمهور قانونی مصر دانست. همزمان با آغاز محاکمه مرسی، شمار قابل توجهی از هواداران اخوان المسلمین مقابل دانشکده پلیس تجمع کرده در حمایت از مرسی شعار سر دادند. این تجمع به درگیری نیروهای امنیتی و معترضان منجر شد. خبرنگار العالم از قاهره گزارش داد که محمد مرسی از پوشیدن لباس مخصوص بازداشت شدگان امتناع کرد. خبرها همچنین حاکی است که معترضان به محاکمه مرسی و نیروهای امنیتی مقابل کنسولگری آمریکا در اسکندریه درگیر شده اند و نیروهای امنیتی تا کنون ۱۸ تن از معترضان را بازداشت کرده اند. " عصام العریان " و " محمد البلتاجی " از رهبران اخوان نیز به همراه مرسی وارد آکادمی پلیس قاهره شده‌اند. بالگرد حامل مرسی در حالی در باند مخصوص دانشکده پلیس فرود آمد که یک منبع امنیتی چند ساعت پیش از حضور همه متهمان درحوادثکاخ ریاست جمهوری الاتحادیه در دادگاه خبر داده اند. این منبع افزود: همه متهمان صبح امروز با پشتیبانی خودروهای زرهی و تحت تدابیر شدید امنیتی از مکان بازداشتشان در زندانهای طره به دانشکده انتقال یافتند. وی گفت: نیروهای امنیتی هنگام انتقال متهمان از بیم هجوم طرفداران مرسی و فراری دادن آنان، مسیر را دایره وار مسدود کردند. نیروی امنیتی مصر چندین ساعت پیش از آغاز زمان محاکمه مرسی، همه مسیرهای منتهی به محل دادگاه را مسدود کردند.