معترضان بحرینی تظاهرات دیگری علیه رژیم آل‌خلیفه در روستای عالی در جنوب منامه، پایتخت این کشور برگزار کرده‌اند.
در روز جمعه، معترضان با سردادن شعارهای ضدرژیم آل‌خلیفه، خواستار دموکراسی در این پادشاهی کوچک حاشیه خلیج فارس شدند. آن‌ها همچنین خواستار آزادی زندانیان بازداشت‌شده توسط رژیم شدند. در همین حال انجمن اسلامی ملی الوفاق، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت بحرین، حمله نیروهای رژیم به مقر این حزب در روز چهارشنبه را محکوم کرد. از اواسط ماه فوریه ۲۰۱۱، هزاران نفر از معترضان طرفدار دموکراسی تظاهرات گسترده‌ای در بحرین برگزار کرده و از خاندان آل‌خلیفه خواسته‌اند که قدرت را واگذار کند. در ۱۴ مارس ۲۰۱۱، نیروهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای کمک به دولت بحرین در سرکوبی اعتراضات مسالمت‌آمیز وارد این کشور شدند. براساس گزارش منابع محلی، تعداد زیادی از مردم کشته و بسیاری نیز بازداشت شدند. پزشکان حقوق بشر می‌گویند که پزشکان و پرستاران بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شده‌اند، چرا که آن‌ها مدارکی از جنایات مرتکب شده توسط مقامات، نیروهای امنیتی و پلیس ضدشورش در سرکوب معترضان ضددولتی در اختیار داشتند.