به دنبال درگیری‌های دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین و دانشجویان مستقل در دانشگاه المنصوره قاهره 143 نفر زخمی شدند. به نقل از «الیوم السابع»، در درگیری‌های دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین و دانشجویان مستقل در دانشگاه المنصوره قاهره 143 نفر زخمی شدند. الیوم السابع خبر داد: دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین بر روی ساختمان دانشکده مهندسی رفتند و دانشجویان مستقل را با آجر و سنگ هدف قرار دادند. دکتر «احمد عبد الخالق» رئیس دانشگاه «المنصوره» دستور داد تا تعداد آمبولانس‌ها که مجروحان را حمل می‌کند به 5 آمبولانیس افزایش یابد تا مجروحان را به بیمارستان برای مداوا انتقال دهند. دانشجویان طرفدار گروه اخوان المسلمین صبح امروز در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه المنصوره تظاهراتی را ترتیب دادند و در آن شعارهایی را علیه ارتش و پلیس سر دادند.