دبیرکل جمعیت وفاق بحرین تاکید کرد ادعای برخی افراد درباره روند سازش در کشور صحت ندارد.
، شیخ علی سلمان در گفت و گو با روزنامه السفیر لبنان تاکید کرد معارضان همچنان در جستجوی راهی برای حل وفصل بحران در بحرین هستند و خواسته آنها این است که تبلیغات منفی علیه مخالفان پایان یابد. سلمان تاکید کرد معارضان معتقدند که گفتگو ها به نتیجه ای نخواهد رسید و حکومت از جلسات مذاکره برای اعمال هرچه بیشتر سیاست های سرکوب و افزایش فشار بر مخالفان برای تسلیم شدن استفاده می کرد. در همین حال خبرها حاکی است که تظاهرات در مناطق مختلف بحرین برای حمایت از زندانیان سیاسی ادامه دارد. در شهرک السنابس مردم با برگزاری تظاهرات و سر دادن شعارهایی در مخالفت با حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. تظاهر کنندگان بر ادامه راه شهدا تا زمان تحقق خواسته هایشان تاکید کردند و نیروهای آل خلیفه هم با گازهای سمی به سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند.