سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی با بیان اینکه تاکنون از ۲۱ پایگاه شیمیایی در سوریه بازدید کرده است، اعلام کرد که خشونت‌ در سوریه عامل عدم بازدید کارشناسان از دو سایت باقیمانده در سوریه است.
سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که بازرسان این سازمان از میان ۲۳ پایگاه شیمیایی در سوریه ۲۱ پایگاه را مورد بررسی‌ و تحقیقات قرار داده‌اند. این سازمان که در صدد ارائه اولین گزارش خود در خصوص این ماموریتش به سازمان ملل است، اعلام کرد که عدم بازدید از این دو سایت بنا به " دلایل امنیتی " و خشونت‌ها در سوریه بوده است. سازمان مذکور پیشتر تصریح کرده بود که دمشق طرح کاملی در خصوص امحای زرادخانه‌های شیمیایی خود بر اساس زمان‌های توافق شده ارائه داده است. وزارت خارجه چین نیز از اینکه دولت سوریه طرحی کلی برای امحای سلاح‌های شیمیایی خود و با نظارت سازمان ملل ارائه داده است، استقبال کرد. قرار است سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اولین گزارش خود را در خصوص ماموریتش در سوریه به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل ارائه دهد.