کمیته رسانه‌ها و ارتباطات عراق مجوز فعالیت شبکه الجزیره قطر و ۹شبکه ماهواره‌ای دیگر را به اتهام تحریک به خشونت و طایفه‌گری تعلیق کرد.
به گزارش روز یکشنبه " مجاهد ابوالهیل " رئیس اداره رسانه‌های دیداری و شنیداری در کمیته رسانه‌ها و ارتباطات اعلام کرد: مجوز برخی شبکه‌های ماهواره‌ای به دلیل فعالیت آنها در جهت تحریک به خشونت و طایفه‌گری به حالت تعلیق در آمد. وی افزود: تعلیق مجوز این شبکه‌ها پس از چندین بار هشدار به آنها صورت گرفته است. شبکه‌های ماهواره‌ای عراقی " بغداد "، " الشرقیه " و " الفلوجه " و همچنین شبکه الجزیره قطر از جمله این شبکه‌ها هستند. ابوالهیل خاطرنشان کرد: تعلیق مجوز این شبکه‌ها به معنای آن است که فعالیت آنها در عراق متوقف می‌شود و آنها دیگر نمی توانند حوادثعراق را پوشش دهند و در این کشور تحرک داشته باشند. لغو مجوز فعالیت این شبکه‌ها درحالی صورت می‌گیرد که عراق طی هفته گذشته شاهد حملات خونباری ضد نیروهای امنیتی و ارتش بوده است. " نوری مالکی " نخست وزیر عراق درخواست کرده است که قاتلان سربازان در استان الانبار به عدالت تحویل داده شوند. مالکی در بیانیه‌ای تأکید کرده است که درباره موضوع قتل سربازان نزدیک میادین تحصن و تظاهرات سکوت نمی کند. وی با بیان اینکه بازگشت درگیری‌های طایفه‌ای در عراق برنامه ریزی شده است، از کسانی که به صورت مسالمت آمیز تظاهرات می‌کنند خواسته است جنایتکارانی را که نیروهای پلس و ارتش را هدف قرار می دهند بین خود راه ندهند.