یک سال پس از ترور وسام حسن معاون عملیات سازمان اطلاعات داخلی لبنان، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی وی و یکی از نمایندگان لبنانی را مسول مستقیم تجهیز و پشتیبانی از تروریست های مسلح در سوریه معرفی کرد.
این روزنامه به نقل از یکی از مقامات اطلاعاتی و امنیتی لبنان و همچنین یکی از مشاوران سعودی که خواستند نامشان فاش نشود گزارش داد که وسام الحسن و عقاب صقر دو مقام لبنانی بودند که نقش اصلی را در تجهیز و پشتیبانی از گروه های مسلح تروریستی در لبنان داشتند. بر اساس این گزارش هر چند وسام الحسن بر اثر انفجار خودرو در بیروت کشته شد، اما عقاب صقر همچنان به این ماموریت خود ادامه می دهد. صقر که عضو جریان المستقبل و نماینده پارلمان لبنان است ماه هاست که از ترس جانش به اروپا فرار کرده است اما روابطش با سران گروه های تروریستی را همچنان ادامه می دهد. این روزنامه آمریکایی نامی از کشورهایی که هزینه چنین حمایت هایی را پرداخت کرده اند، نیاورده اما ناگفته پیداست آل سعود و شخص بندر بن سلطان چنین هزینه هایی را متحمل شده و این دو از طرف ریاض ماموریت تقویت گروه های تروریستی را در سوریه داشته اند.