شورای شرعی اهل سنت لبنان، خود را برای تمدید ریاست " شیخ محمد رشید قبانی " بر دار الافتاء به عنوان مفتی اهل سنت لبنان آماده می کند، ولی انتظار می رود این اقدام بر اختلافات میان قبانی و جریان المستقبل دامن بزند.
سایت " الاخبار " لبنان به نقل از منابع آگاه نوشت: اوضاع سیاسی داخل لبنان و منطقه اجازه بروز خلأ ریاستی در دارالافتاء را نمی دهد، بنابراین شورای شرعی اهل سنت تلاش خواهد کرد قبانی را مجددا برای یک دوره ۲ ساله و قابل تمدید به عنوان رئیس این نهاد تعیین کند، و مکانیسم تمدید ریاست وی وجود دارد. الاخبار افزود: انتخاب مفتی جدید اهل سنت لبنان نیازمند موافقت مصر، سوریه و عربستان است؛ ولی در شرایط کنونی پرونده لبنان محل اهتمام و توجه این کشورها نیست. از سوی دیگر هیأتی از علمای دانشگاه الازهر مصر در سفری که به تازگی به لبنان داشتند از نقش شیخ قبانی در جلوگیری از بروز فتنه طایفه ای در لبنان قدردانی کردند. به نوشته الاخبار برخی کشورهای منطقه اجازه نخواهند داد بعضی از اسامی مطرح شده ریاست دار الافتاء را به عهده گیرند. سوریه و مصر با انتخاب افرادی که به جریان المستقبل گرایش دارند مخالفند.