یکی از افراد گردانهای " شهید عزالدین قسام " در جنوب غزه به شهادت رسید.
یکی از افراد گردانهای " قسام " در رفح در جنوب غزه به شهادت رسید. مرکز اطلاع رسانی فلسطین نیز گزارش داد، این جوان(۲۳ ساله) " صالح یوسف البشیتی " نام داشت که در یکی از تونل های حفر شده توسط مقاومت در شهر رفح به شهادت رسید. گردانهای عزالدین قسام در بیانیه ای اعلام کرد که بشیتی هنگام کار در یکی از تونل های مقاومت در شهر رفح، بر اثر یک حادثه به شهادت رسید.