مسئولان رژیم اشغالگر اسرائیلی یک فعال آمریکایی صلح طلب و همبستگی با ملت فلسطین را به کشور خود بازگرداندند. به نقل از پایگاه خبریالمنار، رژیم صهیونیستی 7 نفر از فعالان صلح‌طلب آمریکایی و اتباع خارجی را که به نشانه همبستگی با ملت فلسطین در تظاهرات شهر الخلیل شرکت کرده بودند، بازداشت کرد که یکی از آنها را به آمریکا بازگرداند. بر اساس این گزارش، این هفت تبعه خارجی روز جمعه گذشته به نشانه همبستگی با ملت فلسطین در منطقه دوار الحسبه در بخش قدیمی شهر الخلیل در اعتراض به استمرار تعطیلی خیابان الشهدا از سوی مسئولان رژیم صهیونیستی و ممانعت از آزادی تردد فلسطینیان، تجمع کرده بودند. معترضان از مسئولان رژیم اشغالگر خواستند تا خیابان الشهدا را که از 13 سال پیش تعطیل است، باز کنند تا فلسطینیان نیز همانند شهرک‌نشینان آزادانه در این خیابان تردد نمایند. فعالان انجمن جوانان ضد شهرک‌سازی در الخلیل گفتند که سربازان رژیم اشغالگر و پلیس این رژیم این فعالان را بازداشت و آنها را به مرکز پلیس اسرائیل در الخلیل منتقل کردند و پس از آن 6 نفر از این فعالان را آزاد و یک نفر را به آمریکا بازگرداندند.