مردم بحرین با برگزاری اعتراضات تازه‌ای در سراسر کشور، بار دیگر بر خواسته خود درباره لزوم برکناری خاندان آل خلیفه از قدرت تاکید کرده‌اند.
معترضان ضد رژیم پنج شنبه شب (۲ آبان) بار دیگر با حضور در خیابان های شهر منامه پایتخت بحرین و شماری از روستاها و شهرهای این کشور منطقه خلیج فارس، شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه سر دادند. خلیل المرزوق یکی از اعضای ارشد الوفاق، مهمترین گروه مخالف در بحرین صبح پنج شنبه در دادگاه حضور پیدا کرد و از خود در برابر اتهام تحریک به خشونت در این کشور دفاع کرد. اگرچه این قانون گذار پیشین بحرینی بر حمایت خود از اعتراضات مسالمت آمیز ضد رژیم تاکید کرد و خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور منطقه خلیج فارس شد. وی موقتا به دستور دادگاه آزاد شده است و قرار است پرونده وی در تاریخ ۱۸ نوامبر بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. مرزوق در تاریخ ۱۷ سپتامبر بازداشت شده است. وی سپس به اتهام «تحریک به جنایات تروریستی» به دادگاه ارجاع داده شد. بازداشت وی حزب الوفاق را بر آن داشت تا حضور خود در مذاکرات سیاسی با رژیم منامه را به حال تعلیق در آورد. خیزش های مردمی در بحرین از فوریه ۲۰۱۱ آغاز شده است. مردم بحرین در ابتدا خواستار اصلاحات سیاسی و ایجاد تغییرات در قانون اساسی بودند؛ خواسته ای که به دنبال سرکوب وحشیانه رژیم آل خلیفه علیه اعتراضات مردمی، به درخواست برای برکناری رژیم آل خلیفه تغییر پیدا کرد. از زمان آغاز اعتراضات مردمی علیه رژیم آل خلیفه، تاکنون دهها نفر کشته شدند که بسیاری از آنان در بازداشت و در شکنجه نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده و همچنین هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۹ سپتامبر به شورای حقوق بشر این سازمان گفت، وی از گزارش های مربوط به نقض گسترده حقوق بشر در بحرین ناامید شده است.