شروود راس، فعال حقوق مدنی امریکایی می‌گوید، روسای جمهور امپریالیستی این کشور همچون پادشاهان عمل می‌کنند.
راس  گفت: «طرح کاهش کوپن‌های غذایی یکی از بی‌رحمانه و مخرب‌ترین اقداماتی است که دولت امریکا قصد دارد علیه مردم خود انجام دهد.» وی افزود: «باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا از خیلی از جهات بدتر از جرج دبلیو. بوش است؛ روسای جمهور امپریالیستی امریکا یکی پس از دیگری افرادی بوده‌اند که مانند پادشاهان عمل کرده و کوچکترین اهمیتی به انسانیت چه در داخل و چه در خارج نداده‌اند.» بر پایه این گزارش، مزایا و مستمری میلیون‌ها دریافت کننده کوپن غذایی در امریکا با آغاز ماه نوامبر کاهش پیدا خواهد کرد. اقتصاد ضعیف امریکا و نرخ بالای بیکاری در این کشور موجب شده است که شمار فزاینده‌ای از مردم امریکا به «برنامه کمکی تغذیه الحاقی» وابسته شوند. حدود ۴۸ میلیون نفر از مردم امریکا که نیمی از آنها کودک و نوجوان هستند، ماهانه از کوپن‌های غذایی استفاده می‌کنند. وزارت کشاورزی امریکا می‌گوید، میانگین اعانه‌ای که ماهانه به هر خانواده داده می‌شود، ۲۷۵ دلار است و بواسطه تغییرات برنامه ریزی شده، هر خانواده ۴ نفره ۳۶ دلار کمتر دریافت خواهد کرد. شروود راس گفت: «مردم امریکا باید پی ببرند که دولت امریکا همان کاری را که در خارج از مرزها انجام می‌دهد، در داخل نیز می‌کند.» وی افزود: «در حالی که دولت امریکا در خارج می‌کشد و ویران می‌کند و همانطور که می‌دانیم از سال ۱۹۵۰ حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیون انسان را در خارج از کشور کشته است، نمی‌توان انتظار داشت که این دولت در داخل نسبت به مردم هیچ گونه بردباری و توجهی نشان دهد.»