افزایش تعداد نمایشگاه‌های لباس زنان مسلمان قرقیزستان نشان می‌دهد به رغم سلطه 70 ساله کمونیسم و تلاش آنان برای از بین بردن اسلام در کشورهای شوروی سابق، اکنون زنان مسلمان این کشورها توجه بیشتری نسبت به اسلام نشان می‌دهند. در دوشنبه، افزایش تعداد نمایشگاه‌های لباس زنان مسلمان قرقیزستان در این کشور کوچک آسیای مرکزی نشان می‌دهد که به‌رغم سلطه ۷۰ ساله کمونیسم و تلاش آنان برای از بین بردن اسلام در کشورهای شوروی سابق، اکنون زنان مسلمان این کشورها توجه بیشتری نسبت به اسلام و تأکیدات آن نشان می‌دهند. برگزار‌ کنندگان این نمایشگاه‌ها معتقدند که بر‌خلاف باورهای رایج در جامعه قرقیزستان، پوشش اسلامی نیز می‌تواند کاملا زیبا و حتی به‌ نوعی به‌ روز باشد. به‌ باور ناظران این نمایشگاه‌ها پس از برگزاری چندین دور نمایش لباس زنان مسلمان قرقیزستان در پایان سال گذشته میلادی، توجه زنان این کشور به‌ پوشش اسلامی به‌ مراتب بیشتر شده است. در ادامه تصاویری از این نمایشگاه‌های لباس در قرقیزستان آمده است.