نخست‌وزیر عراق با تاکید بر راه‌حل سیاسی برای برون‌رفت از بحران سوریه تاکید کرد گزینه نظامی درباره سوریه به بن‌بست خورده است. به نقل از پایگاه خبری«العهد»، نوری المالکی بعد از دیدار خود با اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، گفت: «دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه، ملت این کشور را از درد و رنج‌ها دور خواهد کرد.» وی افزود: راه حل‌های نظامی برای بحران سوریه به بن بست رسیده است. نخست وزیر عراق افزود: در مورد ضرورت رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک در بحران سوریه طرف‌های درگیر تقریبا قانع شده‌اند و همین مسئله  فرصت را برای رسیدن به راه حل و احتمال موفقیت ابتکارهای مسالمت آمیز را بیشتر فراهم کرده است. مالکی تاکید کرد: کشور عراق آمادگی کامل دارد تا از تلاش های اخضر ابراهیمی حمایت و پشتیبانی کند تا این تلاش‌ها به راه حل سیاسی برای تمام سوری‌ها و مردم منطقه بینجامد.