عملیات نظامی در ریف دمشق شرایط ویژه و پیچیده ای به خود گرفته به طوری که درکنار درگیریهای شدید، سازشها و توافق های جزئی نیز صورت می گیرد.
ناظران معتقدند با وجود شدت درگیری ها در ریف دمشق، امکان دارد در روزهای نزدیک به آغاز نشست " ژنو ۲ "، تحول کاملی در عرصه نظامی و سیاسی ریف دمشق به وجود بیاید. گفتنی است درگیری هایی میان گروه های مختلف مخالفان مسلح به وجود آمده که این مساله خود صحنه ریف دمشق را تحت تاثیر خود قرار داده است. پس از اعلام تشکیل گروه تندروی " جیش الاسلام " نوع درگیری به نحوی آشکار تغییر کرده و روز به روز در حال شفاف شدن است اما ناظران معتقدند درکنار درگیری های شدید ارتش سوریه و ساختار جدید مخالفان مسلح، راه حل های زیادی در حال بررسی است. یک منبع نزدیک به محافل رسمی به روزنامه لبنانی " الاخبار " از سازش بزرگ درمنطقه القلمون که بیش از یک سال در حال بررسی است؛ خبر داد. این منبع با بیان اینکه افسری بلند پایه در ارتش سوریه مسئول بررسی این پرونده است؛ گفت: برخی گروه های مسلح به ویژه پس از نفوذ بیگانگان به خصوص تکفیریها در صفوف مخالفان مسلح که خطری برای مردم سوریه به شمار می رود، درحال عقب نشینی از مواضع خود نسبت به دولت سوریه هستند. این منبع هم چنین افزود: عوامل متعددی در به ثمر نشستن این سازش نقش دارد که برجسته ترین آن فرار گروه های مسلح وابسته به جیش الاسلام از غوطه شرقی به ریف شمالی پس از اقدام ارتش در وارد آوردن ضربات سهمگین به آنان ودرگیر شدن با افراد مسلح منطقه است. گفتنی است منطقه القلمون در شمال شرق دمشق به دلیل ماهیت کوهستانی خود از ویژگی هایی مناسب برای درگیری چریکی برخوردار است اما از آنجایی که این کوهستان در زمستان ها بسیار سرد و با ریزش برف سنگین مواجه می شود؛ هزاران فراری تروریست از غوطه شرقی، القصیر، داریا و حمص که به این منطقه آمده اند با کمبود مواد غذایی، سلاح و دارو مواجه هستند و ارتش سوریه نیز قصد دارد در صورت عدم توافق، طی روزهای آینده این منطقه را هدف قرار خواهد داد.