منابع رسانه‌‌ای از تیراندازی در یک مرکز آموزشی واقع در ایالت ناودای آمریکا خبر دادند. به گزارش  خبرگزاری روسی راشاتودی گزارش داد، در یک مدرسه متوسطه واقع در ایالت ناوادی آمریکا تیراندازی و تبادل آتش صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، یک کودک 12 ساله بر اثر این درگیری‌ها زخمی شده است./