دادگاه استیناف، حکم سنگین شاعر قطری را که به توهین به امیر قطر و تلاش برای براندازی متهم شده بود، تأیید کرد.
" محمد العجمی " معروف به " محمد بن الذیب " شاعر قطری حدود هشت ماه پیش به ۱۵ سال زندان محکوم شد. دادگاه امنیتی قطر محمد بن الذیب را پس از سرودن یک قصیده در ارتباط با بیداری اسلامی در کشورهای عربی، به بهانه توهین به شخصیتهای دولتی و تحریک مردم برای سرنگونی رژیم حاکم در قطر، مجرم شناخت. صدور این حکم ظالمانه برای این شاعر قطری در جریان بیداری اسلامی و انقلابها در کشورهای عربی، افکار عمومی را در دنیا به خود مشغول کرده است. ابن الذیب پیش از این در دادگاه بدوی به اتهام اهانت به امیر قطر و نظام حکومتی دراین کشور به حبس ابد محکوم شده که دادگاه تجدید نظر قبلی حکم او را به ۱۵ سال زندان کاهش داد. مسئولان قطری ۱۶ نوامبر۲۰۱۱، العجمی را بازداشت کردند و به سلول انفرادی انداختند. سازمان عفو بین الملل در آن زمان در بیانیه ای اعلام کرده بود: پس از آن که از سوی دادستانی اتهاماتی علیه محمد العجمی مبنی بر اهانت به " حمد بن خلیفه آل ثانی "(امیر سابق قطر) و تحریک برای سرنگونی نظام قطر مطرح شد، وی به طور مخفیانه محاکمه گردید. فعالان حامی " ابن الذیب " تأکید دارند، اتهامات مطرح شده علیه این شاعر قطری اغراق آمیز بود و محاکمه او، در واقع محاکمۀ سیاسی شاعری است که از محبوبیت گسترده ای نزد مردم در کشورهای حوزه خلیج فارس برخوردار است و درواقع این اقدام، محاکمه یک " اندیشه آزاد " است. العجمی پس از شروع انقلاب در تونس، قصیده ای تحت عنوان " قصیدة الیاسمین " سروده و در آن سرنگونی نظام زین العابدین بن علی را تبریک گفته بود و ابراز امیدواری کرده بود که این تغییر به دیگر کشورهای عربی نیز برسد که این موضوع به طور تلویحی قطر را نیز شامل می شد.