عربستان سعودی در صدد است از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حضور نیروهای حزب الله در سوریه را محکوم کند.
یکی از بندهای طرح عربستان سعودی به مجمع عمومی سازمان ملل، محکوم کردن حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه است. در همین حال مقامات روسیه با انتقاد از خودداری عربستان از پذیرفتن عضویت شورای امنیت سازمان ملل، آن اقدام را نشانه شانه خالی کردن این کشور از کار گروهی به منظور برقراری صلح در جهان دانستند.