منابع امنیتی لیبی از کشته شدن هفت نفر بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا خبر دادند. به گزارش  پایگاه خبری "النهار"، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا دوشنبه شب یکی از پایگاه های افراد مسلح در شهر "سرت" لیبی را مورد حمله هوایی قرار دادند. بنا به این گزارش، در این حمله هوایی هفت نفر در شهر سرت لیبی کشته شدند. گفتنی است که مردم لیبی بارها در اعتراض به حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا تظاهرات کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند./