پناه جویانی که اغلب سوری بودند و روز جمعه کشتی شان در جنوب مالت غرق شد، می گویند قبل از غرق شدن هدف گلوله قرار گرفته اند.
پنجشنبه گذشته کشتی حامل پناهجویان از زواره در ۶۰ کیلومتری تونس در خاک لیبی حرکت کرد و روز جمعه نزدیک سواحل مالت غرق شد. اکثرسرنشینان این کشتی سوری هایی بودند که از درگیری های داخلی در کشورشان گریخته و وارد لیبی شده بودند. بر اثر غرق شدن کشتی حامل آوارگان حدود ۳۰ نفر جان خود را از دست دادند. اکنون نجات یافتگان می گویند کشتی غرق شده که حامل چندصد مهاجر بوده اندکی بعد از شروع حرکت، هدف گلوله قرار گرفته است و سه تن از آنها از ناحیه دست و پا زخمی شده اند. خبرگزاری آنسای ایتالیا نیز می گوید دو تبعه لیبیایی در این حملات کشته شده اند. گفته می شود اختلاف بین قاچاقچیان انسان دلیل تیراندازی بوده است. کمیساریای عالی امور پناهندگان نیز به نقل از نجات یافته گان اعلام کرده است که این افراد هدف گلوله عناصر شبهه نظامی قرار گرفته اند. یکی از نجات یافتگان به شبکه بی بی سی گفته است عده ای از مسافران قایق تیرخورده بودند و جای گلوله ها باعثشده قایق شروع به غرق شدن کند. برخی نیز گفته اند گارد ساحلی لیبی به این قایق تیراندازی کرده است اگرچه یک روایت دیگر نیز می گوید قاچاقی های رقیب، یا شبه نظامی های لیبی عامل تیراندازی بوده اند. ناخدای این کشتی که یک تبعه تونسی بود به دست گارد ساحلی مالت بازداشت شد. نجات یافتگانی که اغلب َآنها سوری و ۳۰ نفر فلسطینی هستند، تاکید می کنند که از زواره در لیبی حرکت کرده اند و هزار دلار برای این سفر پرداخته اند. اتباع مصری می گویند بین سه تا چهار هزار دلار برای این سفر پرداخته کرده اند.
در سوم اکتبر جاری یک کشتی دیگر حامل آوارگان که از لیبی حرکت خود را آغاز کرده بود، در نزدیکی سواحل لامپدوسای ایتالیا غرق شد که بر اثر آن ۳۶۰ نفر جان باختند. این کشتی اکثرا حامل آوارگان اریتره ای بود. بنابر اعلام سازمان ملل متحد بر اثر شرایط نامساعد در این کشور هر ماه حدود سه هزار نفر از آنجا می گریزند. از آغاز سال جاری میلادی تاکنون سی و یک هزار مهاجر از دریای مدیترانه گذشته اند. بسیاری از این پناهجویان خانواده های فراری از جنگ و فقر در آفریقا و خاورمیانه اند که به امید زندگی بهتر در اروپا دل به دریا می زنند. ایتالیا از اتحادیه اروپا خواسته بود برای کنار آمدن با هزاران پناهجو درمانده ای که هر سال خود را به سواحل این کشور می رسانند به کمک بیاید.