تعدادی از روسای جمهوری کشورهای اسلامی برای حضور در کنگره عظیم حج امسال وارد عربستان سعودی شده اند.
به نقل از منابع عربستانی ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان، محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهوری موریتانی، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از جمله مقام های عالیرتبه حاضر در مراسم حج ابراهیمی امسال هستند. براساس این گزارش این اولین بار است که یک رئیس جمهوری ترکیه هنگام به عهده داشتن این پست برای ادای مراسم حج تمتع به عربستان سفر می کند.