گروه اخوان المسلمین مصر در ادامه سیاست مخالفت با راه حل ها و طرح ها برای گردهم آمدن همه گروه های ملی و کنار گذاشتن خشونت، با طرح اخیر " احمد کمال ابوالمجد " حقوقدان وکارشناس قانون اساسی مخالفت کرد.
روزنامه عرب زبان " القبس " روز دوشنبه نوشت: مخالفت اخوان المسلمین با این طرح پس از شکست همه تلاش های قبلی و از جمله مخالفت با طرح های حزب النور، " محمد سلیم العوا "، نامزد سابق ریاست جمهوری مصر و مدیر مرکز مطالعات توسعه " ابن خلدون " و دکتر " سعد الدین ابراهیم " صورت گرفت. دعوت به تظاهرات در روز عید قربان به دعوت " احمد کمال ابوالمجد " موضوع جدیدی است که با مخالفت کامل گروه اخوان المسلمین روبرو شد. " محمد علی بشر " از مسئولان گروه اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هراقدامی برای دستیابی به راه حل های نهایی باید در چارچوب بازگشت محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده به قدرت و عمل به قانون اساسی به تعلیق درآمده سال ۲۰۱۲ باشد. آنچه که مسائل را پیچیده ترمی کند، این است که اخوان المسلمین و گروه موسوم به " ائتلاف حمایت ازمشروعیت " خواستاربرگزاری تظاهرات گسترده در تعطیلات عید قربان شده اند. اگر چه ائتلاف حمایت از مشروعیت دو روز پیش از طرفدارانش خواسته بود برای اجتناب از ریخته شدن خون مردم، در میادین اصلی تظاهرات نکنند، اما دعوت به تظاهرات از سوی این گروه، از نظر بسیاری از سیاستمداران این بار معنای دیگری دارد، چرا که این دعوت، پس از تصمیم دولت آمریکا برای به تعلیق درآوردن کمک های نظامی حاصل شده است.تردید درتصمیم گیری" ناجح إبراهیم " از رهبران گروه اخوان المسلمین به روزنامه القبس گفت: اخوان المسلمین مخالف طرح ها نیستند بلکه گاهی وانمود به مخالفت می کنند و در مواردی سقف خواسته های خود را افزایش می دهند و شروط خود را برای مذاکره سخت تر می کنند تا بدین شکل بهترین شرایط را برای مذاکره به نفع خود فراهم کنند. وی اظهارکرد: به عنوان نمونه می توان به مخالفت اخوانی ها به ویژه با طرح دکتر " أحمد کمال أبو المجد " درباره تصمیم آمریکا درخصوص تعویق کمک های این کشور به مصر، اشاره کرد و این ارزیابی نادرستی از سوی اخوان المسلمین درباره واقعیت ها به شمار می رود.تکیه و اعتماد به خارجی هاإبراهیم افزود: " اخوان المسلمین درخصوص تمایل به مذاکره با دولت و احساس اینکه دولت و نظام فعلی مصر درنتیجه فشارهای خارجی و تظاهرات در داخل و فروپاشی اقتصاد، سرنگون می شوند، در شک و تردید به سر می برد و واقعیت این است که کسانی که به خارج تکیه کنند، اوضاع و واقعیت ها را به طور نادرست ارزیابی می کنند، به عنوان مثال جمال عبد الناصر رئیس جمهوری پیشین با فشارهای زیادی از سوی غرب مواجه شد ولی با این حال به مدت بیش از ۱۸ ماه مقاومت کرد. وی ادامه داد: " دکتر أبو المجد، طرحش را به خودی خود تهیه و ارائه نکرده است، بلکه برخی از رهبران اخوان المسلمین از وی به عنوان میانجی استفاده کردند و هرچقدر که زمان گذشت، آن ها موضع بدتری اتخاذ کردند و این وضعیت پس از " انفجارهای اخیر " بدتر شد. ناجح تصریح کرد گروه اخوان المسلمین موضوع بازگشت مرسی به قدرت را به عنوان اصلی ترین خواسته خود در مذاکرات مطرح کرده؛ اما برای این گروه حفظ گروه اخوان المسلمین و مسئولان آن مهم است. وی بیان کرد: بازگشت مرسی غیرممکن است و آن ها اکنون دو مساله را مورد توجه قرار داده اند، یکی آزادی مسئولان بازداشت شده اخوان المسلمین و فرزندان آنان و مساله دیگر مشروعیت دوباره بخشیدن به این گروه است.رویای اخوان المسلمینهمچنین " جرج اسحاق " فعال مصری و موسس جنبش کفایه نیز به روزنامه القبس گفت: اخوانی ها در رویاهای گذشته خود زندگی می کنند و از بازگشت محمد مرسی به قدرت سخن می گویند؛ ولی تحقق این خواسته دشواراست، آن ها نمی خواهند که پیشرفت کنند. وی افزود که موضع آنان درمخالفت با طرح أبو المجد، ناشی از موضع ذاتی اخوانی هاست و ربطی به تصمیم دولت آمریکا مبنی بر تعلیق کمک های نظامی به مصر ندارد. اسحاق خاطرنشان کرد: أبو المجد باید سکوت کند زیرا مثل وی مانند شخصی است که دردریا زراعت می کند.مخالفت دولتیاز سوی دیگر، " أحمد البرعی " وزیر همبستگی اجتماعی مصر تاکید کرد: دولت به هیچ وجه با طرح ابوالمجد درزمینه آشتی با اخوان المسلمین ارتباط برقرار نخواهد کرد. وی افزود که دولت مصر پیشتر نقشه کار سیاسی را اعلام کرده و طی آن از همه کسانی که دستانشان به خون مردم مصر آغشته نشده است، دعوت کرد که در امور سیاسی شرکت کنند.